DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

289

Phạm Trường Thi

Hà Nội

8

290

Trần Anh Tuyên ( Trần Tuyên)

Hà Nội

7

291

Triệu Đào

An Giang

0

292

Ngô Văn Ngọc

Hà Giang

8

293

Trương Văn Tuấn

Hưng Yên

5

294

Hoàng Văn Khuyến

Cao Bằng

8

295

Nguyễn Trung Minh

Hà Nội

5

296

Nguyễn Văn Tài

Bà Rịa - Vũng Tàu

4

297

Vũ Trần Hoàng

Hà Giang

0

298

Le Văn Kham

Bắc Ninh

2

299

Lô Quang Thưởng

Cao Bằng

1

300

Ngô Định

Hà Nội

7

301

Bùi Thái Dũng

Bà Rịa - Vũng Tàu

8

302

Công Trường Giang

Hà Nội

6

303

Vi Ngọc Hà

Cao Bằng

4

304

Ngô Huy Hoà

Hà Nội

2

305

Phạm Ngọc Khoa

Cao Bằng

6