DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

253

Trần Phúc Thạnh

Lào Cai

8

254

Nguyễn Thiện Hùng

Lào Cai

8

255

Đinh Thị Kim Lan

TP HCM

8

256

Dương Tiến Dũng

Bắc Giang

8

257

Vũ Anh Dũng

Hà Nội

8

258

Phạm Ngọc Diệp

Hà Nội

8

259

Hồ Viết Thạnh

Tuyên Quang

8

260

Nguyễn Minh Được

Lào Cai

8

261

Nguyễn Sỹ Tân

Hà Nội

0

262

Hồ Viết Thạnh

Tuyên quang

0

263

Nguyễn Thành Sơn

Bắc Giang

2

264

Đỗ Hằng Phương

Hà Giang

8

265

Trần Kim Luận

An Giang

0

266

Nguyễn Tiến Dũng

Hà Nội

8

267

Đinh Hữu Ngợt

Bà Rịa - Vũng Tàu

8

268

Phạm Công Thắng

Hà Nội

8

269

Ma Văn Tuyên

Tuyên Quang

0

270

Lệnh Thị Hường

Hà Giang

1

271

Bang Đình Phúc

Hà Giang

1

272

Phan Quốc Bảo

Thái Nguyên

8

273

Nguyễn Xuân Trường

Tuyên Quang

8

274

Lê Hoàng Thao

Hưng Yên

8

275

Hà Ngọc Anh

Tuyên Quang

5

276

Nguyễn Ngọc Bình

Hà Nội

3

277

Nguyễn Văn Song

Hà Nội

5

278

Nguyễn Trung Nguyên

Cao Bằng

8

279

Hoá Vân

Đồng Tháp

8

280

Trần Thị Quỳnh

Hà Giang

4

281

Vũ Anh Tuấn

Hưng Yên

5

282

Võ Huy Minh

Hà Nội

0

283

Nguyễn Đức Lân

Hưng Yên

7

284

Chử Thị Dung

Hà Nội

8

285

Hoàng Tiến Dũng

Hà Giang

4

286

Nguyễn Đăng Trường Lâm

Hà Nội

5

287

Nguyễn Tài Việt

Hà Nội

0

288

Trương Thị Hiền

Hà Giang

0