DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

181

Trần Văn Chương

Hà Giang

8

182

Nguyễn Tiến Dũng

Hà Giang

2

183

Nguyễn Bình Quang

Hà Nội

8

184

Đinh Hải Ngọc

Hà Nội

8

185

Nguyễn Hòa Bình

Vĩnh Long

7

186

Ngô Thanh Hùng

TP HCM

8

187

Minh Chuyên

Hà Giang

0

188

Bạch Tuyết Nhung

Hà Nội

0

189

Mai Ngọc Thức

Hà Giang

1

190

Hoàng Thế Long

Hà Nội

8

191

Lê Khắc Quyết

Hà Nội

2

192

Nguyễn Thanh Hà Hà

Hà Nội

8

193

Nguyễn Vũ Hậu

Phú Thọ

8

194

Chử Thị Dung

Hà Nội

0

195

Hà Ngọc Hà

Tuyên Quang

8

196

Son Ho Ngoc

Thừa Thiên Huế

5

197

Bùi Gia Phú

Tiền Giang

8

198

Lê Hoàng Mến

Đồng Nai

8

199

Nghiêm Hải Sơn

Quảng Ninh

8

200

Vương Văn Phát

Hà Giang

4

201

Hoàng Bích Nhung

TP HCM

5

202

Hoàng Qốc Thân

Hà Giang

7

203

Thái Viết Hoàn

TP HCM

8

204

Nguyễn Phương Thảo

Hà Nội

8

205

Phạm Văn Lự

Hà Nội

4

206

Vũ Phi Long

Sơn La

0

207

Nguyễn Tiến Dũng

Bình Định

2

208

Nguyễn Văn Tiến

Hà Giang

1

209

Phạm Văn Thức

Quảng Bình

8

210

Đào Anh Toàn

Hà Nội

0

211

Lê Thanh Sơn

TP HCM

8

212

Nguyễn Tất Bê

Hà Nội

5

213

Bàn Tà Liều

Hà Giang

0

214

Nguyễn Thị Hải Yến

Phú Thọ

8

215

Vũ Mạnh Cường

Phú Thọ

1

216

Đỗ Hoàng Tâm

Phú Thọ

6