DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

145

Vũ Trường Giang

Hà Nội

1

146

Trần Thị Phương Nhung

Hà Giang

0

147

Trần Tuấn Anh

Bà Rịa - Vũng Tàu

8

148

Vũ Ngọc Tân

Hà Giang

8

149

Đặng Hồng Long

Bình Thuận

8

150

Trần Quang Hiếu

Hà Nội

6

151

Trần Hoàng Linh

Hà Nội

1

152

Nguyễn Thành Minh

Hà Giang

8

153

Nguyễn Thành Tân

Hà Giang

8

154

Nguyễn Mai Khanh

Hà Nội

8

155

Phạm Gia Liêm

Hà Nội

2

156

Kiều Nguyên Hiền Triết

TP HCM

2

157

Dương Sáu Nhỏ

Long An

0

158

Phạm Trần Lộc

Quảng Nam

8

159

Phạm Hoàng Cương

Hà Nội

0

160

Chu Hoàng Hải

Cao Bằng

8

161

Ngô Nhung

Hà Nội

13

162

Quách Song Kim

Hà Nội

8

163

Nguyễn Khắc Hiếu

Đồng Tháp

8

164

Nguyễn Viết Cường

Hà Nội

8

165

Nguyễn Xuân Thu

Hà Nội

5

166

Thân Văn Hải

TP HCM

8

167

Hoàng Trường Giang

Quảng Ninh

0

168

Giang Thị Thanh Thuỷ

Hà Nội

4

169

Trần Thị Hồng Minh

Hà Nội

0

170

Nguyễn Trọng Khanh

Vĩnh Phúc

8

171

Đỗ Sỹ Quý

Hà Giang

8

172

Lýtà Giàng

Hà Giang

1

173

Lý Tà Nhùi

Hà Giang

3

174

Nguyễn Trang Kim Cương

TP HCM

8

175

Khổng Hoàng Giang

Hà Nội

8

176

Nguyễn Sỹ Hùng

Hà Nội

1

177

Lê Hồng Đức

Tuyên Quang

8

178

Nguyễn Quang Chung

Hà Giang

8

179

Trần Viết Tú

Nam Định

2

180

Lê Được

Hà Giang

8