DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

109

Nguyễn Mạnh Linh

Ninh Bình

7

110

Nguyễn Việt Hồng

Hà Nội

8

111

Hoàng Bích Vân

Hà Nội

8

112

Phạm Văn Đồng

Hà Nội

5

113

Trần Khắc Đạt

Hải Phòng

8

114

Nguyễn Quốc Viêt

Tuyên Quang

5

115

Nguyễn Ngọc Sơn

Hà Nội

8

116

Kiều Trung Thành

Hà Nội

0

117

Nguyễn Thị Thu Cúc

Hà Nội

8

118

Nguyễn Đỗ Mười

Hà Giang

0

119

Ngô Văn Lịch

Hà Nội

0

120

Huỳnh Mỹ Thuận

TP HCM

8

121

Nguyễn Trung Kiên

Hải Dương

8

122

Nguyễn Thanh Hải

Hà Tĩnh

8

123

Lê Anh Thi

Hà Tĩnh

3

124

Đặng Thuý Hạnh

Hà Nội

0

125

Nghiêm Phú Lâm

Hà Nội

6

126

Ninh Mạnh Thắng/ Tên Cmtnd Là Ninh Đức Thắng .

Ninh Bình

8

127

Trần Tam Mỹ

Bình Thuận

7

128

Hà Thế Đô

Tuyên Quang

8

129

Võ Đình Đảm

TP HCM

8

130

Nguyễn Minh Ty

Hà Giang

8

131

Lê Việt Khánh

Hà Nội

8

132

Nguyễn Thị Thúy Hằng

TP HCM

8

133

Nguyễn An Thịnh Vượng

Vĩnh Phúc

5

134

Trần Thị Hường

Hà Nội

0

135

Hoàng Minh Hiếu

Quảng Ninh

1

136

Nguyễn Thanh Hùng

TP HCM

0

137

Hoàng Huy Long

Hà Nội

0

138

Nguyễn Quang Trung

Hà Nội

4

139

Nguyễn Song Long

Hà Nội

5

140

Vi Văn Môn

Hà Giang

7

141

Ha Nam Vu

Hà Nội

5

142

Vũ Đức Phương

Ninh Bình

8

143

Nguyễn Quốc Huy

Bình Thuận

8

144

Nguyễn Hoàng Ninh

Hà Nội

8