DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

37

Cao Hải Minh

TP HCM

6

38

Đỗ Thế Sơn

Tuyên Quang

8

39

Trịnh Đình Thắng

Hà Nội

8

40

Nguyễn Thu Hồng

Hà Nội

8

41

Đỗ Thanh Mai

Hải Dương

8

42

Tạ Việt Hải

Hà Nội

0

43

Nguyễn Trần Đức Anh

Hà Nội

8

44

Vũ Ngọc Tuấn

Hà Nội

8

45

Nguyễn Ngọc Thái

Kon Tum

6

46

Nguyễn Tuấn Thành

Hà Giang

8

47

Khổng Yến Anh

Vĩnh Phúc

3

48

Ngọc Như Hải

Thái Nguyên

0

49

Lê Chí Liêm

Hà Nội

8

50

Ta Quang Thắng

Hà Nội

0

51

Ta Quang Thắng

Hà Nội

2

52

Hoàng Văn San

Hà Nội

0

53

Phạm Văn Việt

Hà Giang

7

54

Kiều Đức Chung

Nam Định

8

55

Hoàng Tất Thắng

Hà Nội

8

56

Nguyễn Thị Lý Giang

Hà Nội

8

57

Lê Huy Long

Hà Nội

8

58

Nguyễn Văn Lưu

Hà Giang

8

59

Đặng Văn Trân

Thừa Thiên Huế

8

60

Nguyễn Trung Thành

Thừa Thiên Huế

8

61

Nguyễn Văn Trực

Thừa Thiên Huế

8

62

Đặng Châu Anh Phong

Thừa Thiên Huế

0

63

Nguyễn Văn Hưởng

Bắc Giang

8

64

Đào Kim Thanh

Hà Nội

1

65

Bùi Việt Đức

Vĩnh Phúc

8

66

Nguyễn Thị Kim Dung

Hà Nội

0

67

Đinh Việt Hùng

Vĩnh Phúc

8

68

Vũ Chinh

Hà Giang

8

69

Vàng - My

Hà Giang

2

70

Pham Huy Ha

Tuyên Quang

8

71

Nông Thanh Toàn

Thừa Thiên Huế

1

72

Bùi Văn Sơn

Hà Nội

8