DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Lưu Hương Lan

Hà Giang

0

2

Phàn Mùi Pham

Hà Giang

0

3

Nguyễn Đức Dược

Hà Giang

1

4

Hà Thị Huế

Hà Giang

0

5

Sìn A Chung

Hà Giang

0

6

Đặng Hà Châu

Hà Giang

8

7

Mai Khánh Hoà

Hà Giang

2

8

Ngô Thị Huệ

Hà Nội

1

9

Đỗ Hiếu Liêm

Bạc Liêu

7

10

Giang Xuân Hải

Hà Giang

0

11

Giang Xuân Hải

Hà Giang

3

12

La Chí Cường

Hà Giang

8

13

Ngô Hải Phong

Hà Nội

3

14

Nguyễn Tuấn Anh

TP HCM

8

15

Đặng Phương Lan

Yên Bái

6

16

Nguyễn Văn Tiệp

Tuyên Quang

6

17

Hoàng Thế Đệ

Hà Giang

6

18

Nguyễn Sơn Tùng

Lạng Sơn

8

19

Sùng Thị Mai

Hà Giang

4

20

Trần Lệ Nam

Hà Nội

8

21

Nguyễn Văn Châu

Đồng Nai

6

22

Hoàng Văn Tuyến

Hà Giang

0

23

Hoàng Văn Tuyến

Hà Giang

1

24

Trần Văn Sinh

Vĩnh Phúc

1

25

Nguyen Anh Tuan.

Hà Nội

6

26

Lê Hồng Khoa

Vĩnh Phúc

6

27

Nguyễn Văn Long

Hà Giang

1

28

Hoàng Văn Tính

Hà Giang

8

29

Nguyễn Đắc Phượng Sn 16/03/1961

TP HCM

8

30

Đỗ Trọng Luân

Hải Phòng

8

31

Đặng Văn Bắc

Hà Giang

7

32

Nguyễn Mạnh Linh

Tuyên Quang

8

33

Phạm Doãn Quang

Hà Nội

8

34

Trần Kinh Luân

TP HCM

0

35

Đỗ Thế Sơn ( Thế Sơn )

Tuyên Quang

0

36

Phạm Hoài Nam

Hà Nội

8