Giấy mời tham dự lễ tổng kết, công bố và trao thưởng

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 305 tác giả, 37 tỉnh/thành và 1604 tác phẩm